Funda Dönmez Ferhanoğlu- Araştırma Koordinatörü

Funda Dönmez 2005 yılında lisans ve 2008 yılında yüksek lisans derecelerini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji ve Şehir–Bölge Planlama bölümlerinden aldı. “Büyük Ölçekli Etkinliklerin Kente Girişi ve Neoliberalizmin Dönüşen Mekanları: Formula 1 ve Akfırat Örneği” başlıklı yüksek lisans tezine paralel olarak, 2006-2009 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen “1990 Sonrası İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Tabakalaşma” başlıklı TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak yer aldı. 2013 itibariyle kent çalışmaları alanındaki araştırma faaliyetlerine araştırma koordinatörü olarak bünyesinde yer aldığı Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde devam etmektedir.

 

Murat Tülek – Araştırmacı

Murat Tülek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehircilik bölümü doktora öğrencisi. 2010 yılında MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını “Eminönü sahilinde mekânsal değişimin incelenmesi: 20. yüzyıl başında Balıkpazarı ve Yemiş iskelesi” başlıklı teziyle tamamladı. 2010 yılından bu yana tarihsel ve ekonomik coğrafya alanında birçok araştırma projesinde yer aldı. Kent tarihi, kartografya, ekonomik coğrafya gibi alanlarla ilgilenmekte ve tarihsel veri tabanlarının oluşturulması ve görselleştirilmesi, coğrafi bilgi sistemleri, interaktif haritalama gibi alanlarda çalışmaktadır. 2013 yılından beri “İstanbul’un Mega Projeleri” isimli interaktif haritalama projesini yürütmektedir. 2016 yılında aldığı SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan fonu desteğiyle “Birinci Boğaz Köprüsü'nün Ardından Gündelik Hayatta Değişimler” başlıklı projesine devam etmektedir.