1

İstanbul Çalışmaları Merkezi Emre Öncü ve Sırrı Çölmekçi’yi ağırladı.
27 Aralık 2016
İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologlarından Dr. Emre Öncü ve Sırrı Çölmekçi “Avrasya Tüneli Projesi Çatladıkapı ve Yenikapı Kazıları: Arkeolojik Buluntular ve Gözlemler” başlıklı konuşmaları ile bizlerle birlikte oldu. Konuşmayı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz;
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ZmIHXtenU&t=2435s
2 İstanbul Çalışmaları Merkezi Ayşe Nur Akdal’ı ağırladı.
13 Ekim 2016
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama doktora öğrencisi Ayşe Nur Akdal “Osmanlı İstanbulu’nun İaşesi: 17. ve 19. Yüzyıllar Arasında İstanbul Bostanları” başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu. Konuşmayı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz;
https://www.youtube.com/watch?v=kZT606MQIvc
3 İstanbul Çalışmaları Ayhan Han’ı ağırladı.
17 Kasım 2016
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi doktora programı öğrencisi Ayhan Han “Langa Yenikapı Dolgu Alanında Kentsel Gelişim: Yalı Mahallesi’nin öyküsü (1750-1843)” başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.
4 İstanbul Çalışmaları Merkezi Burcu Arıkan’ı ağırladı.
17 Mayıs 2016
Mimar Burcu Arıkan "Kentsel Mekânın Değişimi ve Konut Dokusunda Katmanlaşma: Feneryolu Mahallesi Örneği" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.
5 İstanbul Çalışmaları Merkezi S. Aykut Öztürk’ü ağırladı.
13 Nisan 2016
University College London (UCL) Antropoloji Bölümü doktora öğrencisi S. Aykut Öztürk “Bir Kamusallık Meselesi Olarak Apartman Girişleri: Kurtuluş'ta Toplumsal Dönüşüm ve Mesken Biyografileri” başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.
6 İstanbul Çalışmaları Merkezi Arzu Tekir’i ağırladı.
7 Ocak 2016
Yılın ilk Conversations seminerinde Embarq Türkiye Direktörü Arzu Tekir "İnsan Odaklı, Yaşanabilir Şehirler" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.
7 İstanbul Çalışmaları Merkezi Defne Kadıoğlu Polat’ı ağırladı.
21 Ocak 2016
İstanbul Politikalar Merkezi'nden araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat, "Almanya'da Yeni Yerel Kent Politikaları ve Soylulaştırmanın Düşük Gelirli Göçmenlere Etkisi" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.
8

İstanbul Çalışmaları Merkezi K. Mehmet Kentel’i ağırladı.
30 Nisan 2015
2012’den beri doktorasını Washington Üniversitesi Yakın ve Ortadoğu Çalışmaları programında sürdüren ve aynı zamanda Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bünyesinde burslu araştırmacı olan K. Mehmet Kentel "Kozmopolitizm ‘Mühendisliği’: Geç 19. Yüzyıl Pera’sının İnşasında Altyapı, Uzmanlık ve Girişimcilik" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

9

İstanbul Çalışmaları Merkezi Ali Artun’u ağırladı.
16 Nisan 2015
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen Conversations seminer serisinde "Modernliğin Parçalanması ve Çağdaş Sanat" başlıklı konuşması ile Ali Artun bizlerle birlikte oldu.

10

İstanbul Çalışmaları Merkezi Namık Erkal’ı ağırladı.
19 Mart 2015
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Namık Erkal "Dakîk-i Has Kapısı: İstanbul Unkapanı'nın Mimari Hikayesi" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

11

İstanbul Çalışmaları Merkezi Özge Aktaş Mazman’ı ağırladı.
12 Mart 2015
İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Özge Aktaş Mazman "İstanbul'a 1980-2000 Döneminde Ülke İçinden Gelen Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Profilleri" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

12

İstanbul Çalışmaları Merkezi Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay’ı ağırladı.
26 Şubat 2014
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Özbay "Yeni İstanbul" başlıklı konuşmaları ile bizlerle birlikte oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (Metis, 2014) isimli kitabın editörleri olan Bartu ve Özbay sunumlarında, ortaya çıkan kapsamlı soru ve yanıtlardan hareket ederek, İstanbul’a bütünsel olarak baktığımızda karşılaşacağımız manzarayı, gelecekte metropolü bekleyen hayatı daha iyi anlamamıza yönelik kimi soruların nasıl ortaya konabileceğini, olası “yeni” araştırma gündemlerini ve “yeni” İstanbul’un açtığı siyaset alanını tartışmaya açmışlardır.

13

İstanbul Çalışmaları Merkezi Katharina Sucker’i ağırladı.
18 Aralık 2014
Yılın son Conversations seminerinde  mimar ve şehir araştırmacısı Katharina Sucker “EV-Ideas: The Gated Community as Virtual Space" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

14

İstanbul Çalışmaları Merkezi Orhan Esen’i ağırladı.

11 Aralık 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations seminer serisinin ikinci konuğu olarak Kent araştırmacısı Orhan Esen'i ağırladı. Esen "İstanbul'un Kentleşmesi: Düzen/Enformalite Ekseninde Bir Dönemselleştirme" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

15

İstanbul Çalışmaları Merkezi Edhem Eldem’i ağırladı.

20 Kasım 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations seminer serisi dahilinde, dönemin ilk konuğu olarak Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Edhem Eldem'i ağırladı. Eldem "Geç Osmanlı Döneminde İstanbul'un Dönüşümüne Tekrar Bakmak" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu. Konuşmaya ISC Blog sayfasından ulaşabilirsiniz:
http://istanbulstudiescenter.wordpress.com

16

The Field School @KHAS

2 Haziran 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi Avrupa ve Amerika’dan öğrenci ve akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Konuğumuz  The Field School’un katılımı ile 2 Haziran 2014 gerçekleştirdiğimiz etkinliğin başlığı “The Field School@ Kadir Has - Deciphering Istanbul". The Field School hakkında ayrıntılı bilgi almak için http://field-school.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

17

Agoraphobia Gösterimi ve Söyleşi

30 Nisan 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, 30 Nisan 2014 tarihinde, Agoraphobia adlı belgeselin gösterimini gerçekleştirdi. Gösterim sonrasında yönetmen İmre Azem ile film üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

18

İstanbul Çalışmaları Merkezi Kalliopi Amygdalou’yu ağırladı.

24 Nisan 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, merkezimizde doktora araştırmasını yürüten Kalliopi Amygdalou’yu ağırladı. Amygdalou "Rewriting the 'West' and the 'National' Past: Architectural and Urban Transformations in Early 20th-Century Izmir and Thessaloniki" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

19

İstanbul Çalışmaları Merkezi Evinç Doğan’ı ağırladı.

17 Nisan 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, merkezimizde doktora araştırmasını yürüten Evinç Doğan’ı ağırladı. Doğan "The Impact of a Mega-Event on the City Image: Istanbul European Capital of Culture 2010" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

20

İstanbul Çalışmaları Merkezi Ayşe Erek’i ağırladı.

10 Nisan 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erek’i ağırladı. Erek "Urban Image: Cityscapes of Istanbul" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

21

İstanbul Çalışmaları Merkezi Nurçin İleri'yi ağırladı..

20 Şubat 2014

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, 2014 yılının ilk konuşmacısı olarak merkezimizde doktora araştırmasını yürüten Nurçin İleri’yi ağırladı. İleri "Delight or Disenchantment: History of Illumination with City Gas in the Late Ottoman Istanbul" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

22

İstanbul Çalışmaları Merkezi Changsup Shim'i ağırladı.

12 Aralık 2013

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, merkezimizde doktora sonrası araştırmasını yürüten Dr. Changsup Shim’i ağırladı. Shim "Place, Placelessness, and the Urban Tourist: Shopping Malls in Seoul" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

23

İstanbul Çalışmaları Merkezi Davide Deriu'yu ağırladı.

23 Mayıs 2013

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, 2013 yılının üçüncü konuşmacısı olarak Wesminster Üniversitesi'nden Davide Deriu'yu ağırladı. Deriu "Picturing Modern Ankara: 'New Turkey' in Western Imagination" başlıklı konuşması ile bizlerle birlikte oldu.

24

İstanbul Çalışmaları Merkezi Kürşad Özdemir'i ağırladı.

16 Mayıs 2013

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, 2013 yılının ikinci konuşmacısı olarak Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Yard.Doç Dr. Kürşad Özdemir'i ağırladı. Özdemir "Tempo İstanbul: Hız, Kent ve Biz" başlıklı sunumu ile bizlerle birlikte oldu.

25

İstanbul Çalışmaları Merkezi,  Nasıl Yapmalı ? Yeni Kapı

14 Mart 2013

İstanbul Çalışmaları  Merkezi  tarafından düzenlenen “Nasıl Yapmalı?” paneller dizisinin dördüncüsü YENİ KAPI paneli 14 Mart 2013'de Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Zuhal Ulusoy'un yaptığı panele, konuşmacı olarak Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cana Bilsel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İclal Dinçer,  Sabancı Üniversitesi'nden Korel Göymen, İlke Planlama'dan Özcan Biçer ve İnsan Yerleşimleri Derneği'den Korhan Gümüş katıldı.

Panelde Yeni Kapı'da süregiden uygulamaların "nasıl yapılması" ve yapılmaması gerektiğine alternatif cevaplar üretilirken, altı çizilen nokta Yeni Kapı projelerinin oluşum ve uygulanış biçimleri bakımından kentin farklı yerlerinde uygulanan projelerden ayrı değerlendirilemeyeceği ve bunun kentin geleceği hakkında bize neler söylediği üzerine düşünülmesi gerektiği oldu.

26

İstanbul Çalışmaları Merkezi Tuğba Tanyeri Aydemir'i ağırladı.

28 Ocak 2013

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, 2013 yılının ilk konuşmacısı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Dr.Tuğba Tanyeri Aydemir'i ağırladı. Tanyeri-Aydemir "From Imperial to Global: Role of Museums in Branding Istanbul and Berlin" başlıklı sunumu ile bizlerle birlikte oldu

27

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Sciences Po'ya  ev sahipliği yaptı.

11 Ocak 2013

İstanbul Çalışmaları Merkezi,İstanbul üzerine çalışan Paris Sciences Po. yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyelerine ev sahipliği yaptı. Kadir Has Üniversitesi'ndan Doç. Dr. Levent Soysal (Kadir Has Üniversitesi) ve Doç. Dr. Sedat Aybar'ın katıldığı etkinlikte  yapılan tartışmalar Sciences Po. öğrencilerin ve öğretim üyelerinin İstanbul deneyimlerinden yola çıkarak büyük kentlerde yönetişim konusuna odaklandı.

 

28

İstanbul Çalışmaları Merkezi Asuman Türkün'ü ağırladı.

27 Aralık 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisi dahilinde, 2012 yılının son konuşmacısı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Asuman Türkün'ü ağırladı. Asuman Türkün " Radical Urban Transformations and Socio- Spatial Change in Historic Urban Centers and Squatter Housing Neigbourhoods in Istanbul" başlıklı sunumu ile bizlerle birlikte oldu.

 

29

İstanbul Çalışmaları Merkezi Merve Bedir ve Jason Hilgeford'u ağırlardı.

20 Aralık 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisinin yedinci konuşmacısı olarak Merve Bedir ve Jason Hilgeford'u ağırladı. Konuşmacılar "Exploring the Commons" başlıklı sunumlarıyla bizlerle birlikte oldular.

 

30

İstanbul Çalışmaları Merkezi,  Nasıl Yapmalı ? Taksim Meydanı

19 Ekim 2012

İstanbul Çalışmaları  Merkezi  tarafından düzenlenen “Nasıl Yapmalı?” paneller dizisinin üçüncüsü, TAKSİM MEYDANI paneli 19 Ekim 2012 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı Yürütücüsü Prof. Dr. Füsun Alioğlu'nun yaptığı panele, konuşmacı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Gerçek, TMMOB Şehir Plancıları Odası'ndan Tayfun Kahraman, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz ve İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hatice Kurtuluş katıldı.

Panelde Taksim Meydanı'nın "nasıl yapılması" gerektiği  sorusuna farklı cevaplar arandı ve Taksim Meydanı'nın geleceği için alternatif öneriler getirildi.

 

31

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Duke Üniversitesi'ne ev sahipliği yaptı.

27 Temmuz 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi,İstanbul üzerine çalışan Duke Üniversitesi lisans öğrencileri ve öğretim üyelerine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında, 27 Temmuz 2012 günü, Levent Soysal (Kadir Has Üniversitesi),  Yonca Erkan (Kadir Has Üniversitesi) ve Tuna Kuyucu (Boğaziçi Üniversitesi) 'nun katılımlarıyla İstanbul’un geçmişi, içinde bulunduğu durum ve geleceği üzerine odaklanan bir panel düzenlendi.

32

İstanbul Çalışmaları Merkezi Surajit Chakravarty'i ağırlardı.

17 Temmuz 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisinin altıncı konuşmacısı olarak Abu Dhabi ALHOSN Üniversitesi Öğretim Görevlisi Surajit Chakravarty'i ağırladı. Chakravarty, "Key Features of Abu Dhabi's Urbanization Experiment" başlıklı konuşmasıyla bizlerle birlikte oldu.

 

33

İstanbul Çalışmaları Merkezi Sidney Rasekh'i ağırlardı.

16 Mayıs 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisinin beşinci konuşmacısı olarak son dönemde adı sıkca duyulan Şehir Plancısı Sidney Rasekh'i ağırladı. Rasekh, "Beyoğlu, Lost City" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

34

İstanbul Çalışmaları Merkezi,  Nasıl Yapmalı ? Tarihi Yarımada’nın Korunması

27 Nisan 2012

İstanbul Çalışmaları  Merkezi  tarafından düzenlenen “Nasıl Yapmalı?” paneller dizisinin ikincisi, EMEK SİNEMASI paneli 27 Nisan 2012 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi  Sinema bölümü başkanı Yrd. Doç . Dr. Melis Behlil’in yaptığı panele, konuşmacı olarak TMMOB Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, Sinema Yazarları Derneği yönetim kurulu üyesi  Senem Aytaç,  araştırmacı – yazar Gökhan Akçura ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı İstanbul Film Festivali yönetmeni Azize Tan katıldı.

Panelde Emek Sineması'nın "nasıl yapılması" gerektiği  sorusuna farklı cevaplar arandı ve Emek Sineması'nın geleceği için alternatif öneriler getirildi.

Panelin soru cevap kısmında ise bütün katılımcılar ve izleyiciler tarafından altı çizilen nokta, kentle ilgili tasarlanan geleceklerin üzerinde, içinde yaşayanların da söz hakkı olduğunun acilen farkına varılması gerektiği ve bunun için de demokratik, hukuki, şeffaf ve katılımcı bir sürecin gündeme gelmesinin elzem olduğuydu.

 

35

 

İstanbul Çalışmaları Merkezi Jean-François Perouse 'u ağırlardı.

26 Nisan 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisinin dördüncü konuşmacısı olarak  Galatasaray Üniversitesi ve Toulouse Üniversitesi Öğretim Görevlisi Jean-François Perouse'u ağırladı. Perouse, "Looking at Istanbul from Its New Peripheries: Transitory Fringe Belts and Permanent Encroachments" başlıklı konuşmasıyla bizlerle birlikte oldu.

36

 

İstanbul Çalışmaları Merkezi Mark Wyers’ı ağırlardı.

5 Nisan 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisinin üçüncü konuşmacısı olarak Kadir Has Üniversitesi Akademik Yazı Merkezi Müdürü Mark Wyers'ı ağırladı. Mark Wyers " Rethinking  Spaces of Resistance: The Red Light Districts of Istanbul in the Early Republic of Turkey" başlıklı konuşmasıyla bizlerle birlikte oldu.

 

37

İstanbul Çalışmaları Merkezi,  Nasıl Yapmalı ? : Tarihi Yarımada’nın Korunması

15 Mart  2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, İstanbul’a  ilişkin soru(n)ların, özellikle de kentsel dönüşümün, medyadan konferanslara, akademiden siyasete, protesto gösterilerinden sanat etkinliklerine kadar geniş bir mecrada düşünülmekte ve tartışılmakta olduğu dönemde, Cibali’de, kentsel dönüşüm alanının merkezindeki bir Üniversite’nin Araştırma Merkezi olarak olarak bu tartışmalara akademik düzeyde müdahil olmak amacıyla “NASIL YAPMALI?” başlığı altında bir paneller dizisi başlattı. Serinin ilki olan Tarihi Yarımada’nın Korunması  paneline  Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi),Prof. Dr. Füsun Alioğlu (Kadir Has Üniversitesi),Yeşim Börek (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Prof. Dr. İclal Dinçer (Yıldız Teknik Üniversitesi), Mehmet Gürkan (Kültür ve Turizm Bakanlığı) ve Dr. Halil Onur (İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı) sunuşlarıyla katıldılar. Panel sonrası düzenlenen soru- cevap bölümünde ise en çok konuşulan konu yeni imar projeleri ve kentsel dönüşümün etkileri oldu.

 

38

İstanbul Çalışmaları Merkezi,  Bige Örer'i ağırladı.

23 Şubat 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Conversations serisinin ikinci konuşmacısı olarak İstanbul Bienali'nin yöneticisi Bige Örer'i ağırladı. Bige Örer Perşembe günü "Art Biennials, Economies and Public Engagement" başlıklı konuşmasıyla bizlerle birlikte oldu.

 

39

İstanbul Çalışmaları Merkezi, "Coversations" serisini başlattı.

19 Ocak 2012

Istanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi “Converstaions” adı altında yeni bir seminer dizisi başlatı. Serinin ilk konuğu Şevin Yıldız (New Jersey Institute of Techology, Öğretim Görevlisi) “The Nature of Gotham:  The Urban Ecologies of New York Metropolitan Regionbaşlıklı konuşmasıyla bizlerle birlikte oldu.

 

40

 

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Sciences Po.’ya ev sahipliği yaptı.

13 Ocak 2012

İstanbul Çalışmaları Merkezi,İstanbul üzerine araştırma yapan Sciences Po.(Fransa) yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyelerine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında, 13 Ocak 2012 günü, Levent Soysal (İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü) Zuhal Ulusoy (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı) ve Yonca Erkan (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi) ve Pelin Tan (İletişim Fakültesi Öğr.Üyesi)’ın katılımlarıyla İstanbul’un muhtemel gelecekleri üzerine odaklanan bir panel düzenlendi.

 

 

 

 

41

 

Ekümenepolis Gösterimi ve Panel

12 Aralık 2011

İstanbul Çalışmaları Merkezi, 12 Aralık 2011 tarihinde, Ekümenepolis adlı belgeselin gösterimini gerçekleştirdi. Gösterim sonrasında düzenlenen panelde İstanbul üzerinden kentsel dönüşüm, kentin yeniden yapılandırılması ve projelendirilmesi, gecekondu mahallelerinin yenilenme süreçleri, kentsel demokrasi ve muhalefet, kent için farklı gelecek tasavvurları ile filmin yapım süreci tartışıldı.

42

Kentsel İmgesellik Çalıştayı

16 - 20 Nisan 2011

İstanbul Çalışmaları Merkezi, 16 - 20 Nisan 2011 tarihleri arasında, Bauhaus Üniversitesi (Almanya, Weimar) ile birlikte bir çalıştay düzenledi. Kentsel imgeselliği konu alan etkinlik, benzer konularda çalışan öğretim görevlileri ve yüksek lisans öğrencilerini biraraya getirdi.

Etkinlik Programı (İngilizce) için...

43

 

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Aarhus Üniversitesi’ne ev sahipliği yaptı.

24 Mart 2011

İstanbul Çalışmaları Merkezi, Mart ayında, Aarhus Üniversitesi (Danimarka), Avrupa Araştırmaları Programı’nda çalışmalarını sürdüren bir grup yüksek lisans öğrencisine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında, 24 Mart günü, Levent Soysal (İÇM Müdürü, Radyo Televizyon Bölüm Bşk.), Sedat Aybar (Afrika ve Orta Doğu Aratırmaları Merkezi Müdürü ve İktisat Bölüm Bşk.) ve Çağla Diner (Uluslararası İlişkiler Öğr. Üyesi)’in de katılımlarıyla bir günlük çalıştay düzenlendi.

 

 

 

 

44

 

İstanbul Stüdyosu

Columbia Üniversitesi Mimarlık, Planlama ve Koruma Yüksek Lisans Programı, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Çalışmaları Merkezi

Mart, 2011

Columbia Üniversitesi, Mimarlık, Planlama ve Koruma Yüksek Lisans Programı öğrencileri, Bahar 2011 döneminde yürütmekte oldukları Haliç odaklı çalışmaları için İstanbul’a gelerek, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin desteğiyle çeşitli gözlem, görüşme ve atölyeler gerçekleştirdi.

 

Ayrıntılı bilgi için...

 

45

 

İstanbul Çalışmaları Merkezi Uluslararası Sempozyum Serisi    Contemporaru Perceptions of Byzantium (Çağdaş Bizans Kavrayışları)

Kasım, 2009

İstanbul Çalışmaları Merkezi, uluslararası sempozyum serisinin ilkinin konusunu Bizans’ın çağdaş yorumları olarak belirledi. 19-21 Kasım 2009’da düzenlenen sempozyum, Kadir Has Üniversitesi, Rezan Has Müzesi ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezi’nin ortak katkılarıyla gerçekleştirildi.

 

 

Daha detaylı bilgi (İngilizce) için…

46

Uluslararası Konferans Serisi : “Thinking: X”

Thinking: The Ruin (Düşünme: Yıkıntı)

22 – 29 Mayıs 2009

İstanbul Çalışmaları Merkezi, “Thinking: X” başlıklı konferans serisinin birincisini Mayıs 2009’da gerçekleştirdi. Düşünür ve sanatçıların ortak katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, farklı bakış açılarıyla ‘yıkıntı’ olgusu tartışıldı.

Konferans tartışmaları, Rezan Has Müzesi tarafından 2010 yılında kitap haline getirildi.

 

 

Etkinlik programı (İngilizce) için…