2009 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul özelinden yola çıkarak, dünya kentlerinde sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel süreçleri anlamayı amaç edinmiş bilimsel araştırmalara disiplinler arası bir akademik alan oluşturmayı hedeflemektedir. Merkez, bu temel görevi yerine getirmek üzere, bu konuda sürdürülen çalışmaları, konferans, seminer ve yaz okulları düzenlemek, araştırma projelerine kaynak yaratmak, araştırma raporlarını yayınlamak ve ziyaretçi araştırmacılara multi-medya kaynak arşivi sağlamak yoluyla desteklemektedir. Aynı zamanda, İstanbul ve karşılaştırmalı kent çalışmaları odaklı ulusal ve uluslararası akademik diyaloğu pekiştirerek, akademisyenler ve kurumlar arası bir köprü işlevi görmeyi de hedeflemektedir.

İstanbul Çalışmaları Merkezi, araştırma faaliyetlerini İstanbul üzerine yoğunlaştırırken, şehrin sosyal ve politik tarihi, edebiyatı, mimarisi ve kentsel gelişiminin yanısıra mekansal dokusunu ve kimliğini sürekli şekillendiren kültürel çeşitliliği ile de ilgilenmektedir.

 

1