Funda Dönmez Ferhanoğlu- Araştırma Koordinatörü

Funda Dönmez 2005 yılında lisans ve 2008 yılında yüksek lisans derecelerini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji ve Şehir–Bölge Planlama bölümlerinden aldı. “Büyük Ölçekli Etkinliklerin Kente Girişi ve Neoliberalizmin Dönüşen Mekanları: Formula 1 ve Akfırat Örneği” başlıklı yüksek lisans tezine paralel olarak, 2006-2009 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen “1990 Sonrası İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Tabakalaşma” başlıklı TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak yer aldı. 2013 itibariyle kent çalışmaları alanındaki araştırma faaliyetlerine araştırma koordinatörü olarak bünyesinde yer aldığı Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde devam etmektedir.

 

Özlem Ünsal Kavlak - Araştırmacı

Özlem Ünsal Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde, yüksek lisans eğitimini Goldsmiths College, University of London, Medya ve İletişim Bilimleri programında tamamladı. Doktora derecesini City University of London, sosyoloji bölümünden “İstanbul Kent-İçi Yoksulluk Alanlarında Dönüşüm ve Direnişin Siyaseti: Sulukule ve Tarlabaşı Üzerine Bir Karşılaştırma” (2014) başlıklı tez ile aldı. Afet riski altındaki alanların parsel bazındaki dönüşümü ve Bağdat caddesi örneğini konu alan doktora sonrası çalışmasını Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde yürütmeye başladı. Halen merkez çatısı altında TÜBİTAK 1001 fonu ile desteklenen "Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği" başlıklı projede araştırmacı olarak çalışmaya devam ediyor.

Murat Tülek – Araştırmacı

Murat Tülek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehircilik bölümü doktora öğrencisi. 2010 yılında MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını “Eminönü sahilinde mekânsal değişimin incelenmesi: 20. yüzyıl başında Balıkpazarı ve Yemiş iskelesi” başlıklı teziyle tamamladı. 2010 yılından bu yana tarihsel ve ekonomik coğrafya alanında birçok araştırma projesinde yer aldı. Kent tarihi, kartografya, ekonomik coğrafya gibi alanlarla ilgilenmekte ve tarihsel veri tabanlarının oluşturulması ve görselleştirilmesi, coğrafi bilgi sistemleri, interaktif haritalama gibi alanlarda çalışmaktadır. 2013 yılından beri “İstanbul’un Mega Projeleri” isimli interaktif haritalama projesini yürütmektedir. 2016 yılında aldığı SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan fonu desteğiyle “Birinci Boğaz Köprüsü'nün Ardından Gündelik Hayatta Değişimler” başlıklı projesine devam etmektedir.

Ayşe Nur Akdal – Araştırmacı

Ayşe Nur Akdal Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2012 yılında aldı. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü’nde “Osmanlı İstanbulu’nun İaşesi: 17. ve 19. Yüzyıllar Arasında İstanbul’un Bostanları ve Bahçıvanları” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Halen aynı Enstitü’de doktora eğitimine devam ediyor. 2016 yazında Kadir Has Üniversite, İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde “İstanbul’un sokak peyzajları: 1927 Osman Nuri Ergin Nümerotajı’ndan elde edilen yapı işlevi ve stok profilleri üzerinde fiziksel ve kartografik çözümlemeler” projesinde stajyer olarak çalıştı. Şu an merkezde yürütülen “Sanayileşme Öncesi Haliç ve Boğaz Kıyılarının Sosyal ve Mekansal Yapısı: Bostancıbaşı Defterleri Üzerinde Sayısal Çözümlemeler” isimli BAP projesinde araştırmacı olarak bulunuyor.