Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Murat Güvenç, (Müdür)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Önder Pekcan
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Melis Behlil
İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tuncer
Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hamid Akın ÜNVER
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi