kasım

7 Haziran 2015 Genel Seçimine ilişkin Yeni Haritalar:

İlçeler İtibariyle Parti Performansları

7 Haziran 2015 seçiminden sonra yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanan haritalar, okunabilirlik, anlamlılık ve geçerlilik açısından çok başarılı olmadı. Oysa kartografya, veri madenciliği alanındaki gelişmeler görsel iletişim açısından daha başarılı yeni kuşak seçim haritaları yapmaya olanak sağlıyor. Murat Güvenç ve Ebru Şener bu yeni yöntemlerle 7 Haziran 2015 seçimleri ile ilgili daha hassas ve okunaklı seçim haritaları hazırladılar. Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan bu haritalar ziyaretçilerden gelen öneri ve eleştiriler ışığında yeniden üretildi. Yeni dizide parti performanslarının hangi oranla ölçüldüğü sayısal bir aralığa bağlı olarak veriliyor. Bu arada parti oy tabanları arasındaki örtüşmeyi gösteren yeni bir sentez haritası üretildi. Kullanıcıya internet ortamında sorgulama olanağı sunan bu etkileşimli haritalardaki dağılım kalıplarının öne çıkan yönlerini topluca değerlendirme olanağı sunan sentez haritası, oy tabanları arasındaki yerel örtüşme ve karşıtlıkları sergileme, katılım düzeyini ve geçersiz oyları siyasi davranış kalıplarıyla ilişkilendirme olanağı sağlayabilir.

Seçime katılım ve geçersiz oy oranlarını aynı görsel iletişim dilinde aktarabilmek amacıyla, parti performansalarına ilişkin haritalar genellikle yapıldığı gibi geçerli oylar yerinetoplam kayıtlı seçmen üzerinden oy oranları kullanıldı.

Aşağıda parti isimleri altında verilen bağlantı adresleri tıklandığında göreceğiniz haritalarda, 7 Haziran 2015 seçiminde AKP, CHP, MHP ve HDP'nin ülke genelindeki performansları ilçe düzeyinde ad ve oy oranı bilgileriyle birlikte okunabiliyor.

Haritaları “tam ekran görebilmek için” her haritanın üzerindeki mavi yazılı link satırını tıklamak yeterli.

Seçimlere katılım ve geçersiz oy dağılımının ilçe düzeyinde parti performanslarıyla aynı kartografik dilde sunumu 7 Haziran seçim sonuçlarının yorumuna yeni bakış açıları, yeni araştırma soruları kazandırabilir.

ISC tarafından hazırlanan bu haritalar aşağıdaki formatta referans vermek kaydı ile akademik kullanıma açıktır.

Referans:

7 Haziran 2015 Genel Seçimi Haritaları: İlçeler İtibariyle Parti Performansları, M. Güvenç, Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi, E. Şener Bağımsız Kartograf, Kadir Has Üniversitesi Istanbul Çalışmaları Merkezi, Ağustos 2015.

http://www.khas.edu.tr/2606/e-yayinlar

Yöntembilimsel not:

İlçe düzeyindeki parti performans haritaları ve sentez haritası farklı yöntemlerle hazırlandı.

Parti performanslarını Türkiye genelinde ilçe düzeyinde izleme olanağı sunan etkileşimli sorgulanabilir haritalar 7 basamaklı yoğunluk haritaları yerel oy oranları üzerinden üretildi. Siyasi tercih farklılaşmaları k-meansalgoritmasıyla 7 grup üzerinden katmanlaştırıldı.

Haritaların renkleri partilerin performanslarını basit oy oranları yerine, ülke genelindeki ortalama performansı içeren oran referans alınarak seçildi. Açık sarıdan turuncuya uzanan renk yelpazesi ülke ortalamasının üzerindekiperformansları, açık maviden koyu maviye uzanan renk dizilişi, ülke ortalamasının altındaki performansları gösterir. Partilerin ilçe düzeyindeki performansları, katılım ve geçersiz oy oranlarıyla ilgili veriler ilçe alanları üzerine tıklanarak elde edilebilmektedir.

Partilerin Yerel performanslarını ulusal parti performansıyla ilişkili olarak görselleştirmenin Seçim Coğrafyası ve Siyasi Antropoloji çalışmalarına yararlı ipuçları sağllayabilir.

Oy tabanları arasındaki örtüşme ve karşıtlıklar konusunda okunaklı ve yorumlanabilir bir çerçeve sunan sentez haritası, Mütekabiliyet Analizi ile Sınıflama analizinin birlikte kullanımına dayalı bir model yardımıyla üretildi. Türkiye Seçim Coğrafyasının yapısının özgün boyutları hakkında toplu değerlendirme olanağı sağlayan sentez haritası, Çoklu Mütekabiliyet Analiziyle, Gözetimsiz Örüntü Tanıma araçlarının görselleştirme alanındaki katkılarını sergileme açısından metodolojik bir yenilik şeklinde değerlendirilebilir.

Model STRATA_MCA adlı bir yazılım ve grafik arayüz yardımıyla işlevselleştirildi. Murat Güvenç ve Savaş Yıldırım’ın geliştirdikleri STRATA_MCA yazılımı halen lisanslama aşamasındadır. 

 

 

 

https://ebrusener.cartodb.com/maps?utm_source=Footer_Link&utm_medium=referral&utm_campaign=Embed_v1&utm_content=ebrusener

 

SENTEZ HARİTASI

sentes